Vad är parkursen PREP?

Nedan finner du mer fakta om parkursen PREP. Kursen ges flera gånger under året och du kan välja mellan två olika kursmiljöer;

PREP är en kurs i hur man bättre kommunicerar i en parrelation. Kursen ger dig och din partner konkreta verktyg för att lättare klara av ett liv tillsammans och innebär också en personlig utveckling. Du och din partner får insikter som för er närmare varandra. Kursen är inte terapi eller krishantering, utan genomgång och träning av ett antal enkla metoder som kan hjälpa er som par att utvecklas och trivas ihop.

Kursens huvudteman

  • Utveckla en förtroendefull kommunikation
  • Vårda trygghet och framtidstro
  • Ta tillvara och utveckla det positiva i förhållandet
  • Lär er hantera konflikter på ett tryggt sätt
  • Fördjupa närhet och lust
  • PREP bygger på över 30 års relationsforskning i främst USA, och är religiöst och politiskt obundet.

Studier visar att par som gått en PREP-kurs är mer nöjda med sin relation, kommunicerar bättre och risken för separation minskar. Flera av effekterna har kunnat uppmätas lång tid efter att paren gått PREP-kursen.

Vilka vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till vanliga par som vill satsa lite extra på sin relation. Kursen passar alla par, oavsett ålder och tid tillsammans. Ett vanligt skäl att gå kursen är att man upplever att man kört fast i gamla hjulspår och vill hitta nya vägar framåt – tillsammans. Ett annat skäl vi hör är att man tillsammans vill bygga en bra start i en ny relation.

Kursen är inte terapi eller krishantering, utan ni som par får helt enkelt prata om viktiga teman och lära er konkreta samtalsmetoder som hjälper er att trivas bättre ihop.

Hur går kursen till?

Vi som håller kursen, Tord & Heléne, har hållit PREP-kurser i många år och vi är också ett par. Ursprungligen gick vi själva kursen för att skapa goda vanor i vår egen relation. Den var så bra så att vi bestämde oss för att bli certifierade PREP-ledare, se vidare Om oss.

Kursen är upplagd runt 13 olika huvudteman i kombination med flera samtalsverktyg som studier visar är avgörande för en framgångsrik parrelation. Vi utgår ifrån en arbetsbok (som ingår i kursavgiften) där samtliga teman finns beskrivna, med tillhörande övningar. Några exempel på teman är Varandras bästa supporter, Håll liv i glädjen, Kommunikation och Tala/lyssna-metoden och Fyra varningssignaler.

Under kursen introducerar vi successivt respektive tema, varefter ni som par får samtala om hur det är för dig/er, samt träna på de olika samtalsverktygen. Du jobbar alltså enbart tillsammans med din partner för att skapa trygghet och lärande för dig och er tillsammans. Vi som kursledare går ibland runt och coachar er enskilt till att använda samtalsverktygen på bästa sätt.

Genom dialogerna kring dessa viktiga teman kommer ni som par att utveckla er medvetenhet i den egna relationen. Sedan kan ni med hjälp av ytterligare övningar i arbetsboken fortsätta träna och utvecklas på hemmaplan efter kursen.