Föreläsningar som berör

Låt er relationsinspireras

Vi erbjuder inspirerande och tankeväckande föreläsningar om vad man konkret kan göra för att få sin kärleksrelation att växa och fördjupas. Vi håller öppna föreläsningar och riktar oss även till olika grupper, som t ex nätverk, föreningar, arbetsgrupper eller liknande. Vi kan också förgylla dagen på möhippor och svensexor med inslag om exempelvis parutveckling och inspiration för hållbara relationer.

Exempel på teman:

  • Hur får vi en relation där vi fortsätter trivas och ha det bra ihop?
  • Lär er hantera konflikter på ett tryggt sätt
  • Öppna dörrarna för lust, närhet och njutning
  • Utveckla er kommunikation och relationskompetens

Under föredragen eftersträvar vi en dialog med deltagarna och att man som individ ska beröras och få med sig en upplevelse som sträcker sig utöver det vanliga.

Välkomna att kontakta oss för ytterligare information eller bokning av föredrag.